top of page

Opleidingen Sportduiken

Duikschool Aeginor organiseert haar opleidingen via het NELOS-principe. Dit wil zeggen dat onze opleidingen wereldwijd erkend worden onder de vlag van CMAS. Hieronder vind je een kort overzicht van de verschillende opleidingen die worden georganiseerd en waarvoor je bij ons terecht kan. Uiteraard zijn er nog andere opleidingen, dewelke op een regionaal niveau worden gehouden, maar waarvoor Aeginor nog steeds de nodige ondersteuning verzorgt.

1* Duiker

De 1*Duiker is een kenninsmakingsbrevet voor duikers. Het laat toe in een beperkte tijd te leren duiken.

Voorwaarden om deel te nemen

 • 14 jaar oud zijn

 • Medisch in orde zijn

 • 100 meter kunnen zwemmen

Hoe verloopt de opleiding?

 • Zwembadopleiding

 • Theoriecursus

 • Doopduiken in open water

 • Vaardigheden in open water

2* Duiker

Als 2*Duiker laat je bij wijze van spreken het handje van je begeleider los en neem je zelf het voortouw bij eenvoudige duiken tot maximaal 30 meter.

Voorwaarden om deel te nemen

 • 1*Duiker zijn

 • Medisch in orde zijn

Hoe verloopt de opleiding?

 • Zwembadproeven

 • Openwaterproeven

 • Theorie

 • Examen

3* Duiker

Op absolute beginnelingen na mag je met iedere andere duiker duiken. Een (nieuwe) 3*Duiker heeft een dieptebeperking tot 40 meter.

 

Voorwaarden om deel te nemen

 • 2*Duiker zijn

 • 16 jaar oud zijn

 • Medisch in orde zijn

Hoe verloopt de opleiding?

 • Zwembadproeven

 • Openwaterproeven

 • Duikleidingen

 • Theorie

 • Examen

4* Duiker

Zelfstandige duiker die in staat is duiken te leiden in alle wateren die courant bezocht worden door Belgische duikers.

Voorwaarden om deel te nemen

 • 3*Duiker zijn

 • 18 jaar oud zijn

 • Medisch in orde zijn

Hoe verloopt de opleiding?

 • Zwembadproeven

 • Openwaterproeven

 • Duikleidingen

 • Theorie

 • Examen

Het examen 4*D wordt op regionaal niveau georganiseerd, niet enkel door duikschool Aeginor.

Basis Nitrox Duiker (BND)

Nitrox is net zoals ademlucht (perslucht) een gasmengsel dat duikers gebruiken, het zit in hun duikfles. Nitrox bevat meer zuurstof en minder stikstof dan er in ademlucht zit. Dit laat ons toe veel langer en/of veiliger te duiken zonder decompressieverplichtingen. Je hebt minder risico op de fameuze duikersziekte (decompressieziekte) en je bent minder vermoeid na de duik.

Deze opleiding wordt geïntegreerd in het traject voor 1*Duiker.

Gevorderd Nitrox Duiker (GND)

Nadat je het brevet van Basis-Nitrox-Duiker (BND) behaald hebt en je voldoende duiken hebt, kan je gaan voor het brevet 'Gevorderde Nitrox-Duiker' (GND). Wat biedt het GND-brevet dan extra? Toegegeven, dit is er eentje voor wie echt een stapje verder wil gaan in zijn of haar technisch parcours. Een GND-brevet laat je toe om meerdere nitroxmengsels tijdens eenzelfde duik te gebruiken.

Voorwaarden om deel te nemen

 • 3*Duiker zijn

 • Minstens 100 duiken hebben

 • Minstens 10 duiken met Nitrox

Inschalingen

Ook personen die reeds kunnen duiken, en dus in het bezit zijn van een duikbrevet, kunnen bij duikschool Aeginor terecht. Afhankelijk van het brevet en de organisatie waar zij dit brevet hebben behaald, zullen zij worden ingeschaald naar een van de bestaande NELOS-brevetten. Deze inschaling kan gaan van een lauter administratieve inschaling, over een kort examen en een duik met een van onze instructeurs tot een standaard examen waarbij je deelneemt aan de normale opleiding voor het beoogde brevet.

bottom of page