Aeginor is aangesloten bij de duik federatie NELOS en dus zijn de opleidingen alsook de duikreglementen volgens de regels van die federatie.
NELOS maakt een onderscheid tussen recreatieve- en sportduikers. Uiteraard zijn alle duikers bij NELOS mensen die het duiken als sport beoefenen.
De recreatieve duikers beschouwen hun sport echter als zuivere vrijetijdsbesteding, recreatie en puur genieten, zonder meer.
De sportduikers daarentegen gaan zelf actief deelnemen aan de opleiding van recreanten, zodat van hen zwaardere eisen gesteld worden en dit zowel fysiek, psychisch als theoretisch.

De recreatieve duikers worden onder verdeeld in drie categorieën:
1* Duikers: dit zijn duikers die bekwaam zijn om veilig en correct gebruik te maken van hun duikuitrusting in een beschermde trainingsomgeving en die klaar zijn om openwater ervaring op te doen, begeleid door een ervaren duiker. Zij moeten kunnen functioneren volgens het buddy-systeem van de CMAS.
2*duikers: deze duikers hebben enige onderwater ervaring opgedaan. Zij kunnen manifeste duikongevallen herkennen en er adequaat op te reageren. Ze zijn in staat onder leiding van een ervaren duiker alle recreatieve duiken uit te voeren en zij moeten kunnen functioneren volgens het buddy-systeem van de CMAS. Tevens kunnen zij als duikleider fungeren bij eenvoudige duiken.
3*duikers: deze duikers moeten in staat zijn "zelfstandig" te duiken en duiken te leiden die geen uitzonderlijke moeilijkheidsgraad hebben (bv. geen duiken met volslagen beginnelingen, ...). Hierbij moeten zij alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren.

Na het doorlopen van de verschillende niveau’s van recreatief duiken (1*D, 2*D en 3*D), kan de duiker doorstromen naar het niveau van sportduiker.
Van een sportduiker wordt meer verwacht dan van een recreatieve duiker: de sportduiker doorloopt een doorgedreven opleiding, zowel theoretisch als praktisch, in het zwembad en in de praktijk.
De sportduiker neemt, samen met de instructeurs, actief deel aan de opleiding van recreatieve duikers en dan vooral van de beginnende duikers (1* Duikers). Hij kan de taak waarnemen van algemeen duikverantwoordelijke bij een grotere duikuitstap.
De benaming sportduiker is voorbehouden aan het hoogste technische duikbrevet: dat van 4* Duiker.